Monday Trophy – 2019

Print Friendly, PDF & Email
Prelim 1st round Q/F S/F Final on
29th Apr 20th May 1st July 5th Aug 2nd Sept
         
A  Saints   v   Hawks winner A      
  v A or B    
B   Avons   v   Swallows winner B      
    v    
C   Green&Royals   v   Wolds winner C      
  v C  or  D    
D   Badgers   v   Merlins winner D      
      v  
E   Peregrines   v  Kegworth winner E      
  v E  or  F    
F   Lighthouse   v   Queens winner F      
    v    
G   Crusaders   v   Lambs winner G      
  v G  or  H    
H   Dons   v   White Plum winner H      
        Winner
I   Weavers   v   Pegasus winner I      
  v I  or  J    
J   Fosseway   v   Kingfishers winner J      
    v    
K   Foxes   v   Sands winner K        
  v K  or  L    
L  Rams   v   Romans winner L      
      v  
M   Woodpeckers   v   Ringers winner M      
  v M  or N    
N   Maggies   v   Cygnets winner N      
    v    
O  Willows   v   Riversiders winner O      
  v O  or  P    
P Steamers